Er du optaget i pensionskassen før 1. maj 2007, kan du få din pension fra PKA udbetalt fra 60 år

Når du er født

kan du få folkepension fra

kan du få pension fra PKA fra

 

1953 eller før

65 år

 

   60 år

 

 

 

 

 

 

1954 - 1. halvår

65½ år

1954 - 2. halvår

66 år

1955 - 1. halvår

66½ år

1955 - 2. halvår

67 år

1956-1958

67 år

1959 - 1. halvår

67 år

60½ år 

1959 - 2. halvår

67 år

61 år 

1960 - 1. halvår

67 år

61½ år

1960 - 2.halvår

67 år

62 år
 – hvis optaget før 1. januar 2018

64 år
– hvis optaget i 2018 eller senere 

1961-1962

67 år

63 år
– hvis optaget før 1. januar 2018

64 år
– hvis optaget i 2018 eller senere 

1963-1966

68 år

63 år
– hvis optaget før 1. januar 2018

65 år
– hvis optaget i 2018 eller senere

 

1967 og senere

69 år (endnu ikke vedtaget)

5 år før folkepensionsalder
– hvis optaget før 1. januar 2018

3 år før folkepensionslader
– hvis optaget i 2018 eller senere