Vind og sol giver dig god pension

Publiceret 27-11-2018

Fem havvindmølleparker og to solcelleparker er blandt de klimavenlige projekter, PKA har investeret i. Investeringer, der både giver godt afkast til din pension og samtidig er med til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning.

”Vi investerer i klimavenlige projekter, fordi vi mener, at det er sådan, vi bedst får medlemmernes pensioner til at vokse. Vi gør det ikke, fordi vi er filantroper eller aktivister, men fordi vi kan se, at fokus på miljø og klima rent faktisk bidrager til at skabe afkast,” fortæller Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA.

Behov for store pengetanke

At investering i klima er en god forretning, bekræfter Esben Lanthén fra Nordic Sustainability, som rådgiver nordiske selskaber i finanssektoren i, hvordan de integrerer bæredygtighed i kerneforretningen. Han ser det som en absolut nødvendighed, at de store pensionskasser tager medansvar for den bæredygtige udvikling:

”Verden har behov for, at de store pengetanke bruger investeringerne til ikke kun at skabe gode afkast, men også til at gøre verden til et bedre sted. Hvis de store mængder af penge ikke flytter mod bæredygtige investeringer, så beholder vi status quo i verden og bevæger os dermed ikke i den rigtige retning i forhold til fx at indfri målet fra Paris-aftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.” 

FN’s verdensmål som pejlemærke

PKA foretog den første investering i et klimaprojekt i 2011 i Anholt havvindmøllepark og siden er der investeret i bl.a. to solcelleparker og fire flere havvindmølleparker.

”Vi har sammen med bl.a. PKA’s delegerede i mange år haft fokus på at integrere ansvarlighed og klimahensyn i måden, vi investerer, og her er FN’s verdensmål et af de pejlemærker, vi benytter,” fortæller Peter Damgaard Jensen.

Hvad angår den fælles forståelse af, hvordan vi skal arbejde os hen i mod en bedre og mere bæredygtig verden – også hvad angår klimaet - ser Esben Lanthén netop FN’s verdensmål som den store øjenåbner:

”Målene hjælper til at sætte en fælles ramme og forståelse i verden, også når der bliver investeret. Og hvis alle tænker i det spor, så bliver det alt andet lige nemmere at bevæge os i samme retning. Heldigvis sker der meget i forhold til investering i klimavenlige initiativer m.m., samtidig med, at man på verdensplan langt om længe har erkendt, at vi står overfor en klimamæssig udfordring,” siger Esben Lanthén.

Bæredygtig udvikling er fremtiden

Ligesom PKA, ser Esben flere positive aspekter ved at investere bæredygtigt udover at tage medansvar for klimaet. 

"De selskaber, som ikke formår at tænke bæredygtighed ind i forretningen, er også dem, der taber penge nu."

- Esben Lanthén, Nordic Sustainability

”Vi kan se, at de selskaber, der tænker klimavenlige og fremtidssikrede, bæredygtige tiltag ind i deres forretning også er de selskaber, der tjener penge - og også flere penge - end de selskaber, som ikke ser bæredygtighed som en del af den fremtidige løsning. Det er også de selskaber, som vil tjene penge på den lange bane, så de selskaber giver det ekstra god mening for pensionskasser at investere i, da pensionskassen netop søger de langsigtede investeringer. De selskaber, som ikke formår at tænke bæredygtighed ind i forretningen, er også dem, der taber penge nu. Det ser vi bl.a. i kul- og olieselskaber,” fortæller Esben Lanthén.

Med i international klimakommission

Også i udlandet bliver der lagt mærke til PKA som stærk og aktiv klimainvestor. Peter Damgaard Jensen, adm. direktør blev i oktober udpeget af Udenrigsministeriet som Danmarks repræsentant i en ny international klimakommission, som tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon står i spidsen for. Kommissionen skal sætte fokus på global klimatilpasning og præsentere konkrete løsninger blandt andet for, hvordan man bedst muligt inddrager den private sektor.

“Jeg er glad for at være udpeget som Danmarks kommissær, og jeg ser frem til at bringe mine erfaringer fra PKA ind i kommissionens arbejde. Et stærkt samarbejde og udveksling af viden, kapital og teknologi mellem den offentlige og private sektor er afgørende for, at vi som samfund kan få skabt en mere bæredygtig fremtid og få bremset konsekvenserne af klimaforandringerne. Det håber jeg, at den nye kommissions arbejde vil bidrage til,” siger Peter Damgaard Jensen.

Aktiv investor

Når PKA investerer i et selskab, bliver der holdt øje med, at selskabet følger PKA’s etiske retningslinjer. Hvis de ikke gør det, kommer selskabet på PKA’s observationsliste og der indgås dialog med selskabet. 

Vurderer PKA, at selskabet ikke er villig til at rette op, bliver aktierne i selskabet solgt, og selskabet bliver sat på negativlisten. Du kan se observationsliste og negativliste her.

I løbet af de seneste år har PKA bl.a. solgt alle aktier i kulmineselskaber, ligesom aktier i 35 olie- og gasselskaber er solgt, og 15 selskaber er på observationslisten. I 2019 bliver der fokus på bilindustrien, og om de har langsigtede strategier for udviklingen af bæredygtige køretøjer.

Tekst: Lisbeth Weimann